ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíVodní hospodářství › Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními…
popis Potřebujete získat povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami?
uživatelé Povolení mohou získat fyzické i právnické osoby.
postup O povolení zažádáte podáním žádosti.
hodiny Žádost vyřídíme do 60 dnů, výjimečně až do 3 měsíců.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Mít povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba:
 • V případě povrchových vod k jejich odběru, vzdouvání, akumulaci, využití energetického potenciálu, využití pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání a k jinému nakládání s nimi, pokud nejde o obecné nakládání.
POZN. Obecné nakládání je odběr povrchových vod pro vlastní potřebu bez použití technického zařízení (např. konví, kyblíkem) a dále pak jiné nakládání s nimi (např. koupání, bruslení, chlazení nápojů při stanování u vody), i zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách (malé rozebratelné hrázky v potoce, který teče přes pozemek apod.).
 • V případě podzemních vod k jejich odběru, akumulaci, čerpání za účelem snižování jejich hladiny, umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, k jinému nakládání s nimi.
 • K vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
 • K čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.
 • K čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění.
 • K užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.
Krajský úřad může vydat povolení k:
 • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více.
 • Vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do povrchových vod.
 • Čerpání znečištěných podzemních vod pro snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění.
 • Nakládání s vodami týkajících se hraničních vod.
 • Vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 mil. m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Povolení mohou získat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Povolení získáte na základě podané žádosti na předepsaném formuláři.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Vyplněnou žádost (příloha č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb. nebo příloha č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb. – pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních).
Potřebné přílohy (jsou uvedeny ve formuláři žádosti, počet se liší podle okolností).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme do 60 dnů, výjimečně až do 3 měsíců. V případě záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi, a to řádově o několik měsíců.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jana Kroupová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související a další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo