ŽÁDOST O ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ URČENÝCH PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NEBO O OMEZENÍ JEJICH VYUŽÍVÁNÍ O VÝMĚŘE 1 HA A VÍCE

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

99

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více (§ 15 až § 17 lesního zákona)

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje podle § 13 odst. 1 a § 15 až § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Odejmutí nebo omezení může dosáhnout ten, v jehož zájmu k němu má dojít.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O odejmutí zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost, která obsahuje:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí, nestanoví‑li zákon jinak. O výši poplatku rozhoduje orgán státní správy lesů.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastník dotčeného pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků učených k plnění funkcí lesa.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Síbrová, telefon 595 622 988, e‑mail: marcela.sibrova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-16

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-16

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo