ŽÁDOST O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS KE STAVBĚ VODNÍCH DĚL

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

48

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Žádost o kolaudační souhlas ke stavbě vodních děl

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Podle § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. V kompetenci krajského úřadu je vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodních děl:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Souhlas mohou získat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení získáte na základě podané žádosti na předepsaném formuláři.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O souhlas zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost (příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb.).
Potřebné přílohy jsou uvedeny ve formuláři žádosti, počet se liší podle okolností.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je uvedený v příloze č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Formulář je k dispozici ke stažení také na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Životní prostředí - Voda - Vzory žádostí:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Dle § 178 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

21. Nejčastější dotazy:

Nejsou.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kroupová, telefon 595 622 692, e‑mail: jana.kroupová@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-13

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-13

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Nejsou.

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo