ŽÁDOST O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS KE STAVBĚ VODNÍCH DĚL

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíVodní hospodářství › Žádost o kolaudační souhlas ke stavbě vodních děl
popis Potřebujete získat kolaudační souhlas ke stavbě vodního díla?
uživatelé Souhlas mohou získat fyzické i právnické osoby.
postup O souhlas zažádáte podáním žádosti.
hodiny Do 15 dnů od doručení žádosti se stanoví termín pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Pokud je kontrola úspěšná, do dalších 15 dnů úřad vydá kolaudační souhlas.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Žádost o získání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla. V kompetenci krajského úřadu je vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodních děl:
  • Dotýkajících se hraničních vodních toků.
  • Souvisejících s vypouštěním odpadních vod s obsahem nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné látky do vod povrchových.
  • Souvisejících s vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění větších než 10 000 EO.
  • Souvisejících se sanacemi podzemních vod.
  • Nádrží s celkovým objemem nad 1 mil. m3 nebo výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Souhlas mohou získat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Povolení získáte na základě podané žádosti na předepsaném formuláři.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Vyplněnou žádost (příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb.).
Potřebné přílohy jsou uvedeny ve formuláři žádosti, počet se liší podle okolností.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Do 15 dnů od doručení žádosti je stanoven termín pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Pokud prohlídka proběhne úspěšně, je do 15 dnů ode dne jejího provedení vydán kolaudační souhlas.
V případě záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi, a to řádově o několik měsíců.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Pokud je návrh podán před uplynutím lhůty výstavby dané stavebním povolením, nejsou u této služby žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jana Kroupová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související a další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo