VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM TRAS CELOSTÁTNÍCH A TRANZITNÍCH LINIOVÝCH STAVEB A JEJICH SOUČÁSTÍ V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI KRAJŮ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíLesní hospodářství, myslivost a rybářství › Vyjádření k návrhům tras celostátních a tranzitních…
popis Plánujete realizaci liniové stavby vedoucí přes lesní pozemky a potřebujete informace od orgánu státní správy lesů před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí?
uživatelé Informace může získat každý, kdo plánuje realizovat liniovou stavbu.
postup O informace zažádáte podáním žádosti.
hodiny Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Každý, kdo plánuje realizovat liniovou stavbu, při které se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení pro plnění funkce lesa, si musí před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené plánovanou stavbou.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Informace může získat každý, kdo plánuje realizovat liniovou stavbu.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Při návrhu trasy liniové stavby je nezbytné dbát požadavků na zachování lesa a navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost.
Návrh trasy liniové stavby.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Marcela Síbrová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo