VYHLÁŠENÍ, ZMĚNA A ZRUŠENÍ RYBÁŘSKÉHO REVÍRU

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíLesní hospodářství, myslivost a rybářství › Vyhlášení, změna a zrušení rybářského revíru
popis Chcete podat návrh na vyhlášení, změnu nebo zrušení rybářského revíru?
uživatelé Návrh může podat vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda.
postup Návrh podáte předložením žádosti.
hodiny Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad vyhlašuje, mění a ruší rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti. Návrh může podat:
  • Vlastník/vlastníci/spoluvlastníci rybníka anebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda.
  • Osoba pověřená všemi vlastníky nebo spoluvlastníky.
  • Nájemce nemovitosti (musí doložit nájemní smlouvu uzavřenou za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem/vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníku nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda).

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Návrh může podat vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Rybářský revír se vyhlašuje na vodním toku, na rybníce nebo na uzavřené vodě. Při vyhlášení rybářského revíru se vychází z podmínek pro chov a podporu života ryb.
Pokud se změní rozhodující podmínky pro vyhlášení příslušného rybářského revíru nebo pokud dojde ke změně rozhodujících podmínek pro chov a podporu života ryb, může krajský úřad změnit rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru. Změna rozhodnutí může být provedena z vlastního podnětu nebo na žádost uživatele příslušného rybářského revíru nebo vlastníka rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda.
Krajský úřad rozhodne o zrušení rybářského revíru z vlastního podnětu, pokud:
  • Poklesne výměra souvislé vodní plochy v rybářském revíru pod 500 m2.
  • Zaniknou podmínky pro chov anebo podmínky podporující život ryb v rybářském revíru.
Popř. rozhodne o zrušení rybářského revíru na základě žádosti vlastníka / všech vlastníků / všech spoluvlastníků rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda. Popř. na základě žádosti od pověřené osoby anebo nájemce.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost o vyhlášení, změnu nebo zrušení rybářského revíru.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Barbora Turčová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo