ÚHRADA NÁKLADŮ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S ODEVZDÁNÍM NEPOUŽITÝCH LÉČIV VRÁCENÝCH LÉKÁRNĚ FYZICKÝMI OSOBAMI A JEJICH LIKVIDACI/ZNEŠKODNĚNÍM

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním nepoužitých léčiv vrácených lékárně fyzickými osobami a jejich likvidaci/zneškodněním

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

V souladu s ustanovením § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Osoby uvedené v § 88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí osobám uvedeným v § 88 odst. 3 stát prostřednictvím krajského úřadu. Způsob, jakým se v této věci postupuje, stanovuje metodický postup Ministerstva financí čj. MF-29144/2019/1201-3 k provedení zákona o léčivech. Více informací je dostupných na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Životní prostředí – Odpady – Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O úhradu nákladů může zažádat právnická i podnikající fyzická osoba oprávněná k odstranění léčiv.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Finanční prostředky jsou hrazeny na základě žádosti lékárny adresované krajskému úřadu. Přílohu žádosti tvoří:

Žádné jiné doklady, např. převodka odpadu místo ohlašovacího listu, nejsou akceptovány. Z ohlašovacího listu musí být zřejmé, že odesílatelem odpadu je lékárna a příjemcem (místo vykládky) osoba oprávněné k odstranění nepoužitelných léčiv ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o léčivech.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání) podá žádost krajskému úřadu příslušnému podle místa provozovny (lékárny).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

V současné době nelze podat e-podání z důvodu nové legislativy a aktualizace formulářů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádosti o proplacení léčiv posílá krajský úřad Ministerstvu financí čtvrtletně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Na vyzvání příslušného referenta, jemuž je žádost přidělena, upřesnit potřebné náležitosti, popřípadě se dostavit osobně k jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Metodický postup Ministerstva financí čj. MF-29144/2019/1201-3

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Jana Vanková, telefon 595 622 689, e‑mail: jana.vankova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2020-01-10

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2020-01-10

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo