ÚHRADA NÁKLADŮ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S ODEVZDÁNÍM NEPOUŽITÝCH LÉČIV VRÁCENÝCH LÉKÁRNĚ FYZICKÝMI OSOBAMI A JEJICH LIKVIDACI/ZNEŠKODNĚNÍM

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním…
popis Chcete proplatit náklady vzniklé oprávněné osobě s převzetím nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami lékárně a s jejich odstraněním?
uživatelé O úhradu nákladů může zažádat právnická i podnikající fyzická osoba oprávněná k odstraňování léčiv.
postup Náklady vám budou proplaceny na základě podané žádosti.
hodiny Žádosti o proplacení léčiv posílá krajský úřad Ministerstvu financí čtvrtletně.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

V současné době nelze podat e-podání z důvodu nové legislativy a aktualizace formulářů.
Podání žádosti o úhradu nákladů vzniklých oprávněné osobě s převzetím nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami lékárně a s jejich odstraněním.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O úhradu nákladů může zažádat právnická i podnikající fyzická osoba oprávněná k odstraňování léčiv.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Finanční náklady budou dané oprávněné osobě uhrazeny na základě žádosti, kterou krajský úřad obdrží. Tato žádost musí obsahovat potřebné přílohy a musí z ní být jasné, že odesílatelem léčiv je lékárna a jejich příjemcem osoba, která má oprávnění k jejich odstranění.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Soupis účelně vynaložených nákladů na odevzdání a odstranění nepoužitelných léčiv.
Kopie ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, k jednotlivým návozům odstraňovaných nepoužitelných léčiv.
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.
Více informací je k dispozici na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Odpady - Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti o proplacení léčiv posílá krajský úřad Ministerstvu financí čtvrtletně v termínech do 10. ledna, 10. dubna, 10. července a 10. října příslušného rozpočtového roku.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jana Vanková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo