STANOVISKO K VLIVU ZÁMĚRU NEBO KONCEPCE NA ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 (EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI)

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

91

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Stanovisko k vlivu záměru nebo koncepce na území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti)

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"), stanovisko zda zamýšlený záměr nebo koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O stanovisko mohou zažádat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Každý, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými ovlivnit území soustavy Natura 2000, je povinen jejich návrh předložit orgánu ochrany přírody k posouzení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Stanovisko k vašemu záměru anebo koncepci získáte podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Řádně vyplněnou žádost s konkrétním popisem záměru včetně jeho umístění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádosti se vyřizují ve lhůtách dle § 45i odst. 1 zákona do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Řádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta fyzické osobě až 100.000 Kč dle § 87 zákona.
Sankce právnické osobě až 2.000.000 Kč dle § 88 zákona.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádné.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Bc. Vladana Neuwirtová, telefon 595 622 532, e‑mail: vladana.neuwirtova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo