STANOVISKO K VLIVU ZÁMĚRU NEBO KONCEPCE NA ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 (EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI)

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOchrana přírody a zemědělského půdního fondu › Stanovisko k vlivu záměru nebo koncepce na území soustavy…
popis Potřebujete získat stanovisko krajského úřadu k vašemu záměru nebo koncepci ohledně vlivu na území soustavy Natura 2000?
uživatelé O stanovisko mohou zažádat fyzické i právnické osoby.
postup Stanovisko k vašemu záměru anebo koncepci získáte podáním písemné žádosti.
hodiny Žádost vyřídíme do 30 dnů od jejího doručení.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává stanovisko, jestli zamýšlený záměr nebo koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O stanovisko mohou zažádat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Každý, kdo chce pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými ovlivnit území soustavy Natura 2000, musí jejich návrh předložit orgánu ochrany přírody k posouzení.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Řádně vyplněnou žádost s konkrétním popisem záměru včetně jeho umístění.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme do 30 dnů od jejího doručení.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Vladana Neuwirtová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo