SCHVALOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ (LHP) A POVOLOVÁNÍ JEJICH ZMĚN A ZKRÁCENÍ DOBY PLATNOSTI

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

43

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn a zkrácení doby platnosti

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad v přenesené působnosti schvaluje podle § 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny, jakož i zkrácení doby platnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zpracování LHP osobou, jež má k této činnosti licenci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Návrh či změnu podáte předložením návrhu LHP nebo návrhu změny LHP nebo návrhu zkrácení doby platnosti LHP ke schválení.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Ke schválení LHP návrh LHP ve dvojím vyhotovení.
Ke změně LHP návrh změn včetně odůvodnění.
Ke zkrácení platnosti LHP lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu, aktualizovanou ke dni navrhovaného konce platnosti plánu.
Smlouvu o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Právnické a fyzické osoby a orgány státní správy, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Doložení souhlasů s návrhem LHP dotčených osob a orgánů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná‑li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Síbrová, telefon 595 622 988, e‑mail: marcela.sibrova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-16

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-16

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo