SCHVALOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ (LHP) A POVOLOVÁNÍ JEJICH ZMĚN A ZKRÁCENÍ DOBY PLATNOSTI

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíLesní hospodářství, myslivost a rybářství › Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování…
popis Chcete podat návrh lesního hospodářského plánu nebo návrh k jeho změně či zkrácení doby platnosti?
uživatelé Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
postup Návrh či změnu podáte předložením návrhu LHP nebo návrhu změny LHP nebo návrhu zkrácení doby platnosti LHP ke schválení.
hodiny Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad schvaluje lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny, jakož i zkrácení doby platnosti.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Návrh schválení LHP musí být krajskému úřadu předložen nejpozději do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu.
Zkrátit dobu platnosti LHP lze pouze k 31. prosinci běžného roku. Lhůta k podání žádosti o zkrácení doby platnosti plánu je do 30 dnů od navrhovaného konce platnosti LHP.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Ke schválení LHP návrh LHP ve dvojím vyhotovení.
Ke změně LHP návrh změn včetně odůvodnění.
Ke zkrácení platnosti LHP lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu, aktualizovanou ke dni navrhovaného konce platnosti plánu.
Smlouvu o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Marcela Síbrová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo