SOUHLAS K ČINNOSTEM V OCHRANNÝCH PÁSMECH PŘÍRODNÍCH REZERVACÍ A PAMÁTEK

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

95

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Souhlas k činnostem v ochranných pásmech přírodních rezervací a památek

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 77a) odst. 4 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon"), vydává podle § 37 odst. 2 zákona předchozí souhlas k činnostem na území ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Souhlas může získat fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury v ochranných pásmech je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O souhlas zažádáte písemným podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Řádně odůvodněnou žádost, doložení vlastnických vztahů k pozemku, v případě stavby relevantní část projektové dokumentace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Lhůty jsou stanoveny dle § 83 odst. 3 zákona (žádosti jsou vyřízeny zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Obce, v jejichž územním obvodu se ochranné pásmo nachází, a občanská sdružení, která splnila náležitosti podle § 70 zákona.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání (dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.). Možno podat do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u vydávajícího krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Bc.. Vladana Neuwirtová, telefon 595 622 532, e‑mail: vladana.neuwirtova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo