PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH POZEMKŮ ZA NEHONEBNÍ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

97

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Prohlášení dalších pozemků za nehonební

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Orgán státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských nebo v zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky než jsou pozemky uvedené v § 2 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a to buď z vlastního podnětu, nebo na návrh vlastníka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Prohlášení může získat fyzická i právnická osoba, která je vlastníkem daných pozemků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

O prohlášení pozemků za nehonební je rozhodnuto na základě podané žádosti vlastníkem pozemku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O prohlášení zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Odůvodněnou žádost o prohlášení pozemku za nehonební.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Držitel a uživatel honitby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 17 odst. 2).

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

Jaké jsou náležitosti žádosti.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Barbora Turčová, telefon 595 622 118, e‑mail: barbora.turcova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-16

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-16

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo