POVOLOVÁNÍ STAVEB V CHRÁNĚNÉM LOŽISKOVÉM ÚZEMÍ

popis Potřebujete získat povolení ke stavbě v chráněném ložiskovém území?
uživatelé Povolení může získat žadatel, jehož stavba anebo zařízení nesouvisí s těžbou, ale nachází se v chráněném ložiskovém území či na území s důlními vlivy
postup Povolení získáte na základě podané žádosti.
hodiny Žádost vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Žádost o vydání povolení ke stavbě v chráněném ložiskovém území. Povolení může získat pouze žadatel, jehož stavba anebo zařízení nesouvisí s těžbou, ale nachází se v chráněném ložiskovém území či na území s důlními vlivy.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Povolení může získat žadatel, jehož stavba anebo zařízení nesouvisí s těžbou.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Je nutné požádat o vydání závazného stanoviska. V žádosti musí být uvedeno umístění stavby v daném ložiskovém území.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost, která obsahuje:
  • Stručný popis stavby.
  • Umístění stavby (parcelní číslo, katastrální území).
  • Kopii katastrální mapy se zákresem stavby nebo zařízení.
  • Situační plánek.
  • Údaje o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt).
K žádosti by měl být doložen projekt stavby nebo souhrnná technická zpráva. V případě zastupování plná moc. Můžete doložit i vyjádření těžební organizace s návrhem podmínek ochrany ložiska.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Naděžda Šancerová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo