POVOLENÍ VÝJIMKY ZE ZAKÁZANÝCH ZPŮSOBŮ LOVU RYB, CHOVU RYB, JEJICH ZÁCHRANĚ PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH, K VĚDECKÝM ÚČELŮM NEBO V JEDNOTLIVÝCH ZVLÁŠŤ ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíLesní hospodářství, myslivost a rybářství › Povolení výjimky ze zakázaných způsobů lovu ryb, chovu ryb,…
popis Chcete získat povolení výjimky, jako je způsob lovu nebo chovu ryb?
uživatelé Výjimku mohou získat uživatelé rybářského revíru a rybníkáři.
postup O výjimku zažádáte podáním žádosti.
hodiny Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad povoluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu, k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Výjimku mohou získat uživatelé rybářského revíru a rybníkáři.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Výjimku ze zákazu při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství
 • používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek,
 • střílení ryb, tlučení ryby, chytání ryb na šňůry, do rukou a do ok
lze povolit jen uživateli rybářského revíru nebo rybníkáři pro akci s časovým, prostorovým a věcným vymezením.

Výjimku ze zákazu při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství
 • užívat k lovu ryb elektrický proud,
 • lovit ryby pod ledem
lze povolit jen uživateli rybářského revíru k
 • zajištění rybích násad,
 • lovu generačních ryb,
 • přemístění rybí obsádky do jiné lokality,
 • k vědeckým nebo vzdělávacím účelům
a při
 • povodních,
 • mimořádném a život ryb ohrožujícím znečištění vody,
 • sníženém průtoku vody,
 • sníženém obsahu kyslíku ve vodě nebo pro potřeby regulace a kontroly skladby rybí obsádky rybářského revíru.
Rybníkáři lze pak tuto výjimku povolit pro potřeby rybníkářské praxe.
Výjimku ze zákazu lovit v rybářském revíru vybrané druhy ryb
 • po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
 • které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
lze povolit uživateli rybářského revíru za účelem provádění:
 • hospodářské těžby,
 • regulačního odlovu,
 • záchrany rybí obsádky,
 • pořádání sportovních akcí,
 • průzkumné činnosti,
 • pro hospodaření v chráněných rybích oblastech, došlo-li k přemnožení některých druhů ryb nebo nejsou-li v příslušném rybářském revíru podmínky pro přirozené rozmnožování ryb.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Odůvodněnou žádost o povolení výjimky.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Barbora Turčová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo