OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ORGANIZOVANÝCH NEBO HROMADNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ V LESE, POKUD PŘESAHUJÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

93

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad v přenesené působnosti přijímá podle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností, a může pro ně stanovit podmínky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Oznámení může podat pořadatel akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před konáním akce, pořadatel uvede:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Akci ohlásíte podáním oznámení.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Oznámení se všemi náležitostmi.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastníci lesů.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Žádné.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta do výše 15.000 Kč za přestupek fyzické osoby konání bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Síbrová, telefon 595 622 988, e‑mail: marcela.sibrova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo