VÝJIMKA ZE ZÁKAZU OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ S OHROŽENÝMI DRUHY (CITES)

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíCITESCITES - Výjimka ze zákazu obchodních činností › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

119

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Výjimka ze zákazu obchodních činností s ohroženými druhy (CITES)

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Účelem zákona je ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití. Krajský úřad dle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vydává potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností k jednotlivým exemplářům (tzv. žlutý papír).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Výjimku může získat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem anebo dlouhodobým držitelem exempláře.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností (dále jen "potvrzení") se vydává pouze pro exempláře zařazené do přílohy A (dle nařízení Rady (ES) č. 338/97). Potvrzení vydává krajský úřad a platí pro obchodování na územích členských států Evropské unie. Pro exempláře s povinnou registrací musí mít vlastník nebo dlouhodobý držitel kromě potvrzení také registrační list.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O výjimku zažádáte podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři zaslaném poštou anebo vyplněním formuláře na krajském úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro obchodování s exempláři skupiny A:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici přímo na krajském úřadě nebo níže ke stažení v elektronické podobě: 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle § 3 zákona a položky 61 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je přijetí žádosti o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností:

     Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaevidovány, tj. dle data podání žádosti. Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

K žádostem o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností se vyjadřuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako vědecký orgán CITES na základě žádosti krajského úřadu. Žádní další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě, že předložené podklady při podání žádosti o udělení výjimky jsou pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR nedostačující pro určení legálního odchovu, doplní žadatel doklady o legálním nabytí exempláře na základě výzvy krajského úřadu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností. Možno podat do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u vydávajícího krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě přestupku fyzické osoby dle § 34d zákona a v případě přestupku právnických a podnikajících fyzických osob dle § 34e zákona až do výše 1.500.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:

Kdy o potvrzení žádat?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Simona Zvolánková, telefon 595 622 265, e‑mail: simona.zvolankova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo