VÝJIMKA ZE ZÁKAZU OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ S OHROŽENÝMI DRUHY (CITES)

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíCITES › CITES - Výjimka ze zákazu obchodních činností
popis Potřebujete výjimku ze zákazu obchodování s ohroženými druhy?
uživatelé Výjimku může získat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem anebo dlouhodobým držitelem exempláře.
postup O výjimku zažádáte podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři zaslaném poštou anebo vyplněním formuláře na krajském úřadě.
hodiny Žádosti vyřizujeme průběžně do 30 až 60 dnů.
poplatek U 1 až 20 exemplářů uhradíte 100 Kč za exemplář. U více než 20 exemplářů zaplatíte jednorázový poplatek 2 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad vydává potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností k jednotlivým exemplářům (tzv. “žlutý papír”).

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Výjimku může získat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem anebo dlouhodobým držitelem exempláře.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností se vydává pouze pro exempláře zařazené do přílohy A nařízení Rady č. 338/97 Sb.
Potvrzení vydává krajský úřad a platí pro obchodování na územích členských států Evropské unie. Pro exempláře s povinnou registrací musí mít vlastník nebo dlouhodobý držitel kromě potvrzení také registrační list.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Pro obchodování s exempláři skupiny A:

V žádosti o vydání potvrzení vlastník uvede:
 • Český a latinský název druhu.
 • Datum a místo narození exempláře.
 • Nezaměnitelné označení exempláře (kroužek, čip, fotografie).
 • Údaje o rodičích (kopie registračních listů, jejich označení, kopie potvrzení o udělení výjimky „žlutý papír“).
 • Pohlaví.
 • Zemi původu.
 • Původ jedince.
V případě exempláře s povinnou registrací přiloží k žádosti originál registračního listu.
V případě, že exemplář nelze označit vzhledem k jeho fyzickým vlastnostem, lze doložit fotografii exempláře.
Náležitosti fotografie:
 • Musí být barevná o rozměrech 10 × 15 cm a technicky dokonalá (ostrá, barevně věrná).
 • Dvě třetiny plochy fotografie musí zabírat tělo exempláře.
 • U želv se fotí spodní strana krunýře (tj. plastron) s měřítkem, u ještěrů boční strana těla, u hadů první třetina těla.
 • Pokud má exemplář trvalé individuální znaky (např. defekt končetin, jizvy po zranění apod.), vyfotí se samostatně v detailu, případně se zakroužkují a popis se uvede na zadní straně fotografií.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti vyřizujeme průběžně do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U 1 až 20 exemplářů uhradíte 100 Kč za exemplář. U více než 20 exemplářů zaplatíte jednorázový poplatek 2 000 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Simona Zvolánková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo