NOVÁ REGISTRACE EXEMPLÁŘE OHROŽENÉHO DRUHU (CITES)

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíCITESCITES - Nová registrace exempláře › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

118

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Nová registrace exempláře ohroženého druhu (CITES)

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Účelem zákona je ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití. Krajský úřad dle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a  o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vydává registrační listy k jednotlivým exemplářům.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Registrace je povinná pro vlastníka exempláře, na něhož se vztahuje registrační povinnost.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O registraci zažádáte podáním písemné žádosti anebo vyplněním formuláře na krajském úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při odchovu:


Při obchodování s exempláři skupiny A s povinnou registrací z jiných členských států EU:
Při obchodování s exempláři skupiny B s povinnou registrací z jiných členských států EU: 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici přímo na krajském úřadě nebo níže ke stažení v elektronické podobě: 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaevidovány, tj. dle data podání žádosti. Dle § 38 zákona ve lhůtě 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě přestupku fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby dle § 34c zákona až do výše 500.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:

Nejsou.

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, oddělení ochrany přírody, Valchařská 15, 702 00 Ostrava, telefon  595 134 111.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Simona Zvolánková, telefon 595 622 265, e‑mail: simona.zvolankova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-12

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo