NOVÁ REGISTRACE EXEMPLÁŘE OHROŽENÉHO DRUHU (CITES)

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíCITES › CITES - Nová registrace exempláře
popis Chcete zaregistrovat exemplář ohroženého druhu v případě odchovu a nákupu ze zahraničí?
uživatelé Registrace je povinná pro vlastníka exempláře, na něhož se vztahuje registrační povinnost.
postup O registraci zažádáte podáním písemné žádosti anebo vyplněním formuláře na krajském úřadě.
hodiny Žádosti o registraci vyřizujeme průběžně, nejpozději do 30 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad v rámci této služby vydává registrační listy k jednotlivým exemplářům.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Registrace je povinná pro vlastníka exempláře, na něhož se vztahuje registrační povinnost.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro legální držení exempláře musí vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře, který podléhá registrační povinnosti, požádat krajský úřad o vydání registračního listu.
Registrační list musí být průběžně aktualizovaný ve věci změny majitele, označení exempláře, ztráty, úhynu, značení aj.
Exempláře, které podléhají registrační povinnosti, jsou uvedeny v příloze A nařízení Rady (ES) č. 338/97, v zákoně o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi nebo vyhlášky č. 210/2010 Sb.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Při odchovu:
Vlastník je povinen požádat krajský úřad o vydání registračního listu v případě vylíhnutí či vlastního odchovu exempláře ve lhůtě:
 • U savců do 6 měsíců stáří mláděte.
 • U vajec, ptáků, plazů do 3 měsíců stáří mláděte.
V žádosti uvede:
 • Český a latinský název druhu.
 • Datum a místo narození nového exempláře.
 • Označení exempláře (např. uzavřený kroužek, čip, fotografie).
 • Přiloží kopie registračních listů rodičů nebo kopii výjimky ze zákazu obchodních činností („žlutý papír“; v případě, že bylo pro exemplář vydáno).
 • Způsob získání.
 • Pohlaví.
 • Zemi původu.
V případě, že exemplář nelze označit vzhledem k jeho fyzickým vlastnostem, lze doložit fotografie.
Náležitosti fotografie:
 • Musí být barevná o rozměrech 10 × 15 cm a technicky dokonalá (ostrá, barevně věrná).
 • Dvě třetiny plochy fotografie musí zabírat tělo exempláře.
 • U želv se fotí spodní strana krunýře (tj. plastron) s měřítkem, u ještěrů boční strana těla, u hadů první třetina těla.
 • Pokud má exemplář trvalé individuální znaky (např. defekt končetin, jizvy po zranění apod.), vyfotí se samostatně v detailu, případně se zakroužkují a popis se uvede na zadní straně fotografií.
 • Fotografii lze doložit k žádosti nebo zaslat elektronicky.
Při nákupu ze zahraničí (z EU nebo mimo EU):
Vlastník je povinen požádat krajský úřad o vydání registračního listu v případě nákupu exempláře ze zahraničí do 30 dnů od jeho nabytí.
V žádosti uvede:
 • Český a latinský název druhu.
 • Datum a místo získání exempláře.
 • Označení exempláře (např. uzavřený kroužek, čip, fotografie).
 • Pohlaví, zemi původu.
 • Dovozní/vývozní povolení (permit).
K žádosti přiloží originál potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý papír“), dovozní či vývozní povolení.
K žádosti přiloží písemný doklad o nabytí exempláře (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, stvrzenku, fakturu), na němž je uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o původu exempláře (kdo exemplář odchoval, datum a místo odchovu, údaje o rodičích, číslo registračního listu, potvrzení o udělení výjimky).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti o registraci vyřizujeme průběžně, nejpozději do 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Simona Zvolánková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo