HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH VZTAHUJÍCÍCH SE K REGISTROVANÉMU EXEMPLÁŘI OHROŽENÉHO DRUHU (CITES)

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíCITES › CITES - Hlášení o změnách vztahujících se k registrovanému…
popis Chcete oznámit změnu majitele, prodej/koupi, úhyn nebo aktualizovat značení exempláře ohroženého druhu?
uživatelé Hlášení o změnách mohou provést fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníkem anebo dlouhodobým držitelem exempláře.
postup V případě prodeje musí hlášení provést i původní vlastník.
hodiny Žádosti o změnu vyřizujeme průběžně, nejpozději do 30 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad v rámci této služby provádí:
 • Přeregistraci exempláře v případě nákupu nebo darování.
 • Evidenci prodeje a úhynu jednotlivých exemplářů.
 • Aktualizaci značení (čip, fotografie, pohlaví).

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Hlášení o změnách mohou provést fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníkem anebo dlouhodobým držitelem exempláře.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro oznámení je potřeba předložit registrační list exempláře, ve kterém musí být průběžně aktualizované údaje týkající se:
 • Změny majitele.
 • Označení exempláře.
 • Úhynu.
 • Ztráty.
 • Výpůjčky či nájmu.
Exempláře podléhající registraci jsou uvedeny v příloze nařízení Rady č. 338/97, v zákoně o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi nebo ve vyhlášce č. 210/2010 Sb.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Při nákupu exempláře:
 • V případě získání exempláře na území ČR doručí nový vlastník na adresu krajského úřadu vyplněný originál registračního listu v kolonce č. 21 (jméno, příjmení a adresa nového vlastníka, datum prodeje, podpis nového a původního vlastníka).
 • V případě exempláře z přílohy A nařízení Rady č. 338/97 přiloží potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností („žlutý papír“).
Při prodeji na území ČR: V případě prodeje exempláře na území ČR doručí původní vlastník na krajský úřad kopii vyplněného registračního listu v kolonce č. 21 (jméno, příjmení a adresa nového vlastníka, datum prodeje, podpis nového a původního vlastníka).
Při prodeji mimo území ČR: V případě prodeje registrovaného exempláře mimo území ČR doručí původní vlastník na adresu krajského úřadu vyplněný originál registračního listu (jméno, příjmení, adresa nového vlastníka, datum prodeje a podpis původního vlastníka). Registrační list je platný pouze na území ČR.
Při úhynu:
 • V případě úhynu exempláře s povinnou registrací na území ČR doručí vlastník na krajský úřad originál registračního listu s uvedeným datem úhynu.
 • V případě úhynu exempláře z přílohy A nařízení Rady č. 338/97 přiloží potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností („žlutý papír“).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti o změnu vyřizujeme průběžně, nejpozději do 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Simona Zvolánková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo