SPOTŘEBITELSKÝ OMBUDSMAN

ÚvodŽivnostenské podnikáníSpotřebitelský ombudsman › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Spotřebitelský ombudsman

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Spotřebitelský ombudsman je k dispozici všem, kteří se stali svědkem či obětí nepoctivého prodeje nebo se cítí být kráceni na svých spotřebitelských právech. Zejména pomáhá poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání zejména v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí (často realizovaných formou prodejních zájezdů, on-line prodeje či osobní návštěvy prodejce v bydlišti spotřebitele), domoci se efektivně, rychle a bezplatně jejich práv.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Spotřebitelský ombudsman je služba určená pro všechny občany České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V případě nepoctivého prodeje se můžete obrátit na nejbližší živnostenský úřad, vyplnit vstupní formulář a se zaměstnanci KŽÚ spolupracovat na dalším postupu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad vyplníte se zaměstnanci vstupní formulář a následně budete spolupracovat na dalším postupu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad - referenti pro krajský živnostenský úřad

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Písemné doklady, které se týkají problematického nákupu zboží.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba vyřízení je minimální.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Hana Juchová, telefon: 595 622 491, e‑mail: hana.juchova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-12-14

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo