VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘEDÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

ÚvodZdravotnictvíVyřizování žádostí o předání zdravotnické dokumentace › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vyřizování žádostí o předání zdravotnické dokumentace

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů přebírá zdravotnickou dokumentaci v případě zániku nebo ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb a uloží jí do archivu. Krajský úřad neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné Žádosti o předání zdravotnické dokumentace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O předání zdravotnické dokumentace může zažádat pacient, jeho zákonný zástupce anebo nový poskytovatel zdravotních služeb.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pacient musí mít potvrzeno, že jej nový poskytovatel zdravotních služeb (lékař) zaregistruje do své péče. Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v tématu Zdravotnictví v části Informace pro veřejnost - Zdravotnická dokumentace je zveřejněn seznam lékařů, jejichž dokumentace je uložena v archivu krajského úřadu. Seznam je rozdělen podle okresů. Krajský úřad předává dokumentaci nově zvolenému lékaři pouze na základě písemné Žádosti o předání zdravotnické dokumentace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Písemnou žádost o předání zdravotnické dokumentace můžete podat na podatelně krajského úřadu, zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad, odbor zdravotnictví

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti (pokud se žádost vypisuje na krajském úřadě).
Je nutné znát jméno původního poskytovatele zdravotních služeb (na webových stránkách Moravskoslezského kraje v tématu Zdravotnictví v části Informace pro veřejnost - Zdravotnická dokumentace je zveřejněn seznam lékařů, jejichž dokumentace je aktuálně uložena v archivu) a jméno a adresu nového poskytovatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů je zdravotnická dokumentace pacientem zvolenému poskytovateli zdravotních služeb předána neprodleně prokazatelně, obvykle se jedná o maximálně 14 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí být podepsána žadatelem o předání:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

Mohu si zdravotnickou dokumentaci osobně převzít, může mi být zaslána poštou?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

V případě, že zdravotnické dokumentace (karta pacienta) není uložena v archivu krajského úřadu, je možno vyžádat u registrující zdravotní pojišťovny výpis, který může sloužit jako podklad pro založení nové karty.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor zdravotnictví

26. Kontaktní osoba:

Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-11-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018-09-17

29. Datum konce platnosti popisu:

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Nestanoveno.

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo