VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUV SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

ÚvodZdravotnictvíVýběrové řízení před uzavřením smluv se zdravotními… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Výběrové řízení před uzavřením smluv se zdravotními pojišťovnami

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Výběrové řízení se koná před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s příslušnou zdravotní pojišťovnou, a to pro poskytovatele zdravotních služeb nebo fyzickou či právnickou osobu, která hodlá zdravotní služby na určitém území poskytovat. Výběrové řízení se nekoná:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Uchazeč (poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru nebo fyzická či právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby), zdravotní pojišťovna, obec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Uchazeč musí:

Návrh/přihlášku lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně podat na podatelně krajského úřadu.
Výběrová řízení jsou na úřední desce krajského úřadu zveřejněna po dobu nejméně 30 pracovních dnů. U každého výběrového řízení je vždy uvedena konkrétní lhůta pro podání přihlášky. Uchazeč, který podá přihlášku, obdrží pozvánku k výběrovému řízení. Jednání výběrové komise probíhá na krajském úřadě. Následně uchazeč písemně obdrží výsledek výběrového řízení, který bude rovněž zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. V případě doporučujícího stanoviska je příslušná pojišťovna oprávněna uzavřít s uchazečem smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení však nezakládá povinnost zdravotní pojišťovny takovou smlouvu s uchazečem uzavřít.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Pokud již není vyhlášeno výběrové řízení pro vámi požadovaný obor a území (vyhlášená výběrová řízení jsou zveřejněna na úřední desce krajského úřadu), podejte návrh na vyhlášení výběrového řízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, budou‑li zdravotní služby poskytovány na jeho území

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Plná moc (k jednání komise v případě zastoupení jinou osobou, než která je dle zápisu v obchodním či jiném veřejném rejstříku oprávněna za uchazeče jednat).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Návrh na vyhlášení výběrového řízení nebo přihláška do výběrového řízení, oboje je dostupné v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Na základě návrhu je výběrové řízení zveřejněno na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 30 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

K přihlášce uchazeč připojí záměr k poskytování zdravotních služeb, osobní účast u výběrového řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Datová schránka Moravskoslezského kraje s datovým identifikátorem: 8x6bxsd

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Žádné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti výsledku výběrového řízení nelze podat opravný prostředek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Bez absolvování výběrového řízení nelze uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

21. Nejčastější dotazy:

Je výsledek výběrového řízení pro pojišťovnu závazný?

Jak postupovat v případě nedoporučujícího stanoviska ve výběrovém řízení? Jak postupovat v případě, že i přes doporučující stanovisko ve výběrovém řízení, se mnou pojišťovna odmítla uzavřít smlouvu?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

U příslušné zdravotní pojišťovny.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-11-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018-09-17

29. Datum konce platnosti popisu:

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo