VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUV SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

ÚvodZdravotnictvíVýběrové řízení před uzavřením smluv se zdravotními… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Výběrové řízení před uzavřením smluv se zdravotními pojišťovnami

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Výběrové řízení se koná před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s příslušnou zdravotní pojišťovnou, a to pro poskytovatele zdravotních služeb nebo fyzickou či právnickou osobu, která hodlá zdravotní služby na určitém území poskytovat. Výběrové řízení se nekoná:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Uchazeč (poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru nebo fyzická či právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby), zdravotní pojišťovna, obec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Uchazeč musí:

Návrh/přihlášku (formuláře naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Zdravotnictví pod odkazem „Výběrová řízení pro poskytování zdravotních služeb“) lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně podat na podatelně krajského úřadu.
Výběrová řízení jsou na úřední desce krajského úřadu zveřejněna po dobu nejméně 30 pracovních dnů. U každého výběrového řízení je vždy uvedena konkrétní lhůta pro podání přihlášky. Uchazeč, který podá přihlášku, obdrží pozvánku k výběrovému řízení. Jednání výběrové komise probíhá na krajském úřadě. Následně uchazeč písemně obdrží výsledek výběrového řízení, který bude rovněž zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. V případě doporučujícího stanoviska je příslušná pojišťovna oprávněna uzavřít s uchazečem smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení však nezakládá povinnost zdravotní pojišťovny takovou smlouvu s uchazečem uzavřít.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Pokud již není vyhlášeno výběrové řízení pro vámi požadovaný obor a území (vyhlášená výběrová řízení jsou zveřejněna na úřední desce krajského úřadu), podejte návrh na vyhlášení výběrového řízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, budou‑li zdravotní služby poskytovány na jeho území

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Plná moc (k jednání komise v případě zastoupení jinou osobou, než která je dle zápisu v obchodním či jiném veřejném rejstříku oprávněna za uchazeče jednat).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Návrh na vyhlášení výběrového řízení nebo přihláška do výběrového řízení, oboje je dostupné v elektronické podobě ke stažení v části Zdravotnictví v podčásti Výběrová řízení pro poskytování zdravotních služeb na webových stránkách Moravskoslezského kraje:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Na základě návrhu je výběrové řízení zveřejněno na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 30 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

K přihlášce uchazeč připojí záměr k poskytování zdravotních služeb, osobní účast u výběrového řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Datová schránka Moravskoslezského kraje s datovým identifikátorem: 8x6bxsd

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Žádné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti výsledku výběrového řízení nelze podat opravný prostředek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Bez absolvování výběrového řízení nelze uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

21. Nejčastější dotazy:

Je výsledek výběrového řízení pro pojišťovnu závazný?

Jak postupovat v případě nedoporučujícího stanoviska ve výběrovém řízení? Jak postupovat v případě, že i přes doporučující stanovisko ve výběrovém řízení, se mnou pojišťovna odmítla uzavřít smlouvu?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

U příslušné zdravotní pojišťovny.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-11-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018-09-17

29. Datum konce platnosti popisu:

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo