VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUV SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

ÚvodZdravotnictví › Výběrové řízení před uzavřením smluv se zdravotními…
popis Chcete se zdravotními pojišťovnami uzavřít smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb?
uživatelé Uchazečem ve výběrovém řízení může být poskytovatel zdravotních služeb v příslušném oboru nebo fyzická či právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby.
postup Pokud již není vyhlášeno výběrové řízení pro vámi požadovaný obor a území (vyhlášená výběrová řízení jsou zveřejněna na úřední desce krajského úřadu), podejte návrh na vyhlášení výběrového řízení.
hodiny Na základě návrhu je výběrové řízení zveřejněno na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 30 pracovních dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ

 POPIS SLUŽBY

Výběrové řízení se koná před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb s příslušnými zdravotními pojišťovnami.
VŘ se nekoná:
  • Při uzavírání nové smlouvy se stejným subjektem, přičemž nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných služeb.
  • Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z původního poskytovatele na poskytovatele nového.
Uchazečem výběrového řízení může být:
  • Poskytovatel zdravotních služeb v příslušném oboru.
  • Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Uchazečem ve výběrovém řízení může být poskytovatel zdravotních služeb v příslušném oboru nebo fyzická či právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Uchazeč musí:
  • Podat návrh na vyhlášení výběrového řízení (pokud již není vyhlášeno výběrové řízení pro vámi požadovaný obor a území – jsou uveřejněna na úřední desce krajského úřadu).
  • Podat přihlášku do vyhlášeného výběrového řízení ve lhůtě uvedené na úřední desce pro konkrétní výběrové řízení. K přihlášce doporučujeme přiložit záměr k poskytování zdravotních služeb se stručným popisem, jak hodláte zdravotní služby poskytovat, v jakém rozsahu (např. počtem personálu, velikostí úvazků atd.) apod.
Návrh/přihlášku lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně podat na podatelně krajského úřadu.
Výběrová řízení jsou na úřední desce krajského úřadu zveřejněna po dobu nejméně 30 pracovních dnů. U každého výběrového řízení je vždy uvedena konkrétní lhůta pro podání přihlášky. Uchazeč, který podá přihlášku, obdrží pozvánku k výběrovému řízení. Jednání výběrové komise probíhá na krajském úřadě. Následně uchazeč písemně obdrží výsledek výběrového řízení, který bude rovněž zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. V případě doporučujícího stanoviska je příslušná pojišťovna oprávněna uzavřít s uchazečem smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení však nezakládá povinnost zdravotní pojišťovny takovou smlouvu s uchazečem uzavřít.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Plná moc (k jednání komise v případě zastoupení jinou osobou, než která je dle zápisu v obchodním či jiném veřejném rejstříku oprávněna za uchazeče jednat).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Kateřina Milerská

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo