OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

ÚvodZdravotnictvíOprávnění k poskytování zdravotních služeb › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vzniká rozhodnutím krajského úřadu o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákona o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O oprávnění mohou požádat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky poskytování zdravotních služeb a udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb jsou upraveny § 11 a § 16 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákona o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad po obdržení žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb posuzuje žádost, přiložené doklady, personální zabezpečení, věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení. Při splnění podmínek uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Písemnou žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb můžete podat na podatelně krajského úřadu, zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Oprávnění můžete získat podáním písemné žádosti na podatelně krajského úřadu, zasláním poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, bude‑li zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány, ve správním obvodu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Fyzické osoby:

Právnické osoby: Žadatelé, kteří musejí mít odborného zástupce, k odbornému zástupci dokládají: Fyzické osoby, které budou poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele, dokládají:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek při přijetí žádosti o:

Správní poplatek lze uhradit poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo na odboru zdravotnictví krajského úřadu.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Podle složitosti případu jsou lhůty stanoveny na 30, maximálně 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Po udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákona o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů o zdravotních službách povinnost podle:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Datová schránka:  Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankcí je peněžitá pokuta, ukládá se za spáchání přestupku uvedeného v § 114 až § 117 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákona o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů o zdravotních službách.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Přímým dotazem na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

S udělením oprávnění k poskytování zdravotních služeb a poskytováním zdravotních služeb souvisí situace uvedené v § 20a, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26 a § 27 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákona o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení, s výjimkou případů stanovených zákonem – postupuje se dle zákona č. 48/1997 Sb.,  
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výběrové řízení vyhlašuje krajský úřad místně příslušný podle místa poskytování zdravotních služeb.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní správy

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-11-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-30

29. Datum konce platnosti popisu:

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo