OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

ÚvodZdravotnictví › Oprávnění k poskytování zdravotních služeb
popis Chcete získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb?
uživatelé O oprávnění mohou požádat fyzické i právnické osoby.
postup Oprávnění můžete získat podáním písemné žádosti na podatelně krajského úřadu, zasláním poštou nebo prostřednictvím datové schránky.
hodiny V závislosti na složitosti případu oprávnění vyřídíme do 30, maximálně do 60 dnů ode dne podání žádosti.
poplatek Poplatek za udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je 1 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, o které mohou zažádat fyzické i právnické osoby.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O oprávnění mohou požádat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Krajský úřad po obdržení žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb posuzuje žádost, přiložené doklady, personální zabezpečení, věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení. Při splnění podmínek uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Písemnou žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb můžete podat na podatelně krajského úřadu, zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Fyzické osoby:
 • Doklady o vzdělání.
 • Lékařský posudek (ne starší 90 dnů).
 • Doklad o bezúhonnosti (ne starší 90 dnů).
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou zdravotnické povolání u žadatele vykonávat.
 • Prohlášení, že zdravotnické zařízení je věcně a technicky vybaveno.
 • Souhlasné závazné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení – jen u poskytování lékárenské péče.
 • Souhlas Ministerstva zdravotnictví s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče.
 • Rozhodnutí o schválení provozního řádu a provozní řád.
 • Doklad o užívání prostor k poskytování zdravotních služeb.
 • Doklad o povolení k pobytu na území České republiky – pokud má žadatel povinnost takové povolení mít.
 • Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění.
Právnické osoby:
 • Doklad o zřízení či založení právnické osoby nebo doklad o zápisu do obchodního rejstříku či výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců).
 • Doklad o bezúhonnosti osob (ne starší 90 dnů), které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy.
 • Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou zdravotnické povolání u žadatele vykonávat.
 • Prohlášení, že zdravotnické zařízení je věcně a technicky vybaveno.
 • Souhlasné závazné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení – jen u poskytování lékárenské péče.
 • Souhlas Ministerstva zdravotnictví s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče.
 • Rozhodnutí o schválení provozního řádu a provozní řád.
 • Doklad o užívání prostor k poskytování zdravotních služeb.
 • Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění.
Žadatelé, kteří musejí mít odborného zástupce, k odbornému zástupci dokládají:
 • Doklady o vzdělání.
 • Lékařský posudek (ne starší 90 dnů).
 • Doklad o bezúhonnosti (ne starší 90 dnů).
 • Prohlášení odborného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a že netrvá žádný důvod, pro který by nemohl funkci vykonávat.
 • Doklad o pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli.
 • Doklad o povolení k pobytu na území České republiky – pokud má odborný zástupce povinnost takové povolení mít.
Fyzické osoby, které budou poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele, dokládají:
 • Doklady o vzdělání.
 • Lékařský posudek (ne starší 90 dnů).
 • Doklad o bezúhonnosti (ne starší 90 dnů).
 • Doklad o povolení k pobytu na území České republiky – pokud má žadatel povinnost takové povolení mít.
 • Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění.
 • Smlouvu s poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého bude žadatel zdravotní služby poskytovat, opravňující využívat technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální zabezpečení.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Podle složitosti případu jsou lhůty stanoveny na 30, maximálně 60 dnů od podání žádosti.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Poplatek za udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je 1000 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Lucie Ulmannová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo