ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, MATURITNÍ ZKOUŠKY NEBO ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ Z KONÁNÍ TÉTO ZKOUŠKY A ABSOLUTORIA

ÚvodŠkolstvíŽádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky,… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky a absolutoria

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku, kromě zkoušky společné části, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 1 nebo 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „školský zákon“), poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti.

Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky.

Každý, kdo konal:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku, kromě zkoušky společné části, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen.
Každý, kdo konal absolutorium v konzervatoři.
Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce.
Případně zplnomocněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje přezkoumává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria (nebo rozhodnutí o vyloučení).
Adresa pro podání žádosti: Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzor žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky naleznete na webových stránkách Centra, a to v části Přezkum výsledků zkoušek. Pokud má žadatel zřízen elektronický podpis, lze využít vzor formuláře, který je k dispozici na Portálu služeb na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Vzor pro žádost o přezkoumání závěrečné zkoušky a absolutoria není právními předpisy stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Krajský úřad o žádosti rozhodne do 30 dnů ode dne jejího doručení. Pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy anebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky. V opačném případě výsledek zkoušky potvrdí.
Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
Opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

V případě maturitní zkoušky na webových stránkách Centra v části Přezkum výsledků zkoušek.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, mládeže a sportu.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2022-01-27

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2023-02-03

29. Datum konce platnosti popisu:

0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo