ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, MATURITNÍ ZKOUŠKY NEBO ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ Z KONÁNÍ TÉTO ZKOUŠKY A ABSOLUTORIA

ÚvodŠkolství › Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky,…
popis Chcete podat žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky anebo absolutoria?
uživatelé Žádost může podat každý, kdo danou zkoušku anebo absolutorium konal.
postup Žádost týkající se maturitní zkoušky se podává formou daného tiskopisu. Vzor žádosti týkající se absolutoria a závěrečné zkoušky není stanoven.
hodiny Krajský úřad o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ

 POPIS SLUŽBY

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku, kromě zkoušky společné části, absolutorium anebo byl z těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.
Součinnost krajskému úřadu při posuzování žádosti poskytují:

  • Škola, v níž žadatel zkoušku či absolutorium konal.
  • Česká školní inspekce.
  • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – v případě maturitní zkoušky.

Žádost můžete podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období pro konání závěrečné nebo maturitní zkoušky.

Každý, kdo konal:

  • absolutorium v konzervatoři, může požádat krajský úřad do 8 dnů od oznámení výsledku zkoušky o přezkoumání této zkoušky;
  • zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, může do 8 dnů od oznámení výsledku zkoušky požádat krajský úřad o přezkoumání jejího průběhu a výsledku.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Žádost může podat každý, kdo danou zkoušku anebo absolutorium konal.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Krajský úřad přezkoumává:

  • Zkoušky profilové části maturitní zkoušky probíhající ve středních školách na území MS kraje.
  • Závěrečnou zkoušku a absolutorium ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách na území MS kraje.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Krajský úřad o žádosti rozhodne do 30 dnů ode dne jejího doručení. Pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy anebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, výsledek zkoušky změní nebo zruší a nařídí opakování zkoušky. V opačném případě výsledek zkoušky potvrdí.
Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
Opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Petra Serafinová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo