ZÁPISOVÝ LÍSTEK KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE, KONZERVATOŘI

ÚvodŠkolství › Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři
popis Jste uchazeč nebo jeho zákonný zástupce a potřebujete zápisový lístek ke vzdělávání?
uživatelé O zápisový lístek může zažádat uchazeč, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce, popř. zplnomocněná osoba.
postup O zápisový lístek můžete zažádat osobně, písemně anebo elektronickým formulářem.
hodiny Žádosti krajský úřad vyřizuje průběžně.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu uchazeče stát se žákem dané střední školy. Svůj zájem potvrdí odevzdáním zápisového lístku.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 15. března anebo 30. listopadu (pokud se hlásí na školu s talentovou přijímací zkouškou).
V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče anebo jeho zákonného zástupce krajský úřad podle místa trvalého bydliště uchazeče. U cizinců podle místa pobytu na území ČR, popř. sídla školy, na kterou se uchazeč hlásí.
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán, a který je vyznačen nad jménem a příjmením uchazeče.
Rok, pro který je zápisový lístek vydán (tzn. rok, pro který je platný), je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O zápisový lístek může zažádat uchazeč, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce, popř. zplnomocněná osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
Netýká se uchazečů o přijetí ke vzdělávání v:
  • Nástavbovém studiu.
  • Zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem.
  • Zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  • Uchazečů o vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání a při přijímání do vyššího ročníku.
Zápisový lístek musí uchazeč anebo jeho zákonný zástupce odevzdat nebo odeslat nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné.). Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je uveřejněn po dobu alespoň 15 dnů přímo v dané škole a dále i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Nepotvrdí-li uchazeč anebo jeho zákonný zástupce zájem o vzdělávání odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, zanikají poslední den dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou s tím, že ho lze využít opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení v oboru vzdělání s talentovou zkouškou či v oboru vzdělání konzervatoře, pokud byl následně přijat ke vzdělávání v oboru, na který se nevztahuje přijetí do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou a přijetí ke vzdělávání v konzervatoři.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Občanský průkaz nebo cestovní pas, popřípadě plnou moc.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti krajský úřad vyřizuje průběžně.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Pavla Nyklová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo