KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

popis Potřebujete vydat koordinované závazné stanovisko pro umístění nebo povolení stavby?
uživatelé Posouzení může získat fyzická anebo právnická osoba.
postup O závazné stanovisko zažádáte podáním žádosti.
hodiny Žádost vyhodnotíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro umístění anebo povolení stavby.
POZN. Koordinované závazné stanovisko je podklad pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby (územní rozhodnutí/stavební povolení). Jedná se o vydání závazných stanovisek z hlediska všech složek krajského úřadu, které jsou k vydání takového stanoviska příslušné.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Posouzení může získat fyzická anebo právnická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

V žádosti musí být uvedena:
  • Identifikace stavby nebo zařízení.
  • Specifikace souvisejícího postupu (tzn. informace, zda je o stanovisko žádáno pro potřeby řízení o umístění stavby, anebo stavebního povolení).
  • Identifikace žadatele, popřípadě i jeho zástupce.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Dokumentaci s projektem stavby, průvodní a souhrnnou technickou zprávou včetně popisu stavby.
Umístění stavby upřesnit parcelním číslem a katastrálním územím. Nejlépe doložit kopii katastrální mapy se zákresem stavby nebo zařízení či situačním plánkem.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyhodnotíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Kateřina Hujíková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo