REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚvodOblast sociálníRegistrace sociálních služeb › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Registrace sociálních služeb

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Poskytovat sociální služby mohou pouze registrované subjekty, které získaly oprávnění – což je rozhodnutí o registraci.
Registrující orgán dále rozhoduje o změnách v registraci, zrušení služby nebo registraci nové sociální služby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O registraci pro poskytování sociálních služeb může zažádat fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Udělení registrace k poskytování sociálních služeb:

je potřeba doložit rozhodnutí o schválení provozního řádu tohoto (těchto) zařízení vydané krajskou hygienickou stanicí a souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydané Hasičským záchranným sborem.
Změna registrace k poskytování sociálních služeb (pro již registrované poskytovatele):

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O registraci můžete zažádat písemně, prostřednictvím datové schránky anebo e-mailem na adresu podatelny.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, má‑li žadatel sídlo nebo místo trvalého či hlášeného pobytu na území kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, referenti pro registraci.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro udělení registrace k poskytování sociálních služeb: Vyplněnou žádost a doklady uvedené v bodě „Postup vyřízení“.
Pro změnu registrace k poskytování sociálních služeb: Vyplněný formulář Údaje o registrované sociální službě s vyznačením změn, a další doklady, které se změny týkají.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádosti (tiskopisy) předepsané Ministerstvem práce a sociálních věcí, které jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Pokud jsou shromážděny všechny podklady, rozhodnutí vydáme do 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Odnětí registrace, pokuta za spáchaný přestupek. Přestupky včetně výše pokuty jsou uvedeny v § 107 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

Jaké jsou podmínky pro získání registrace?

Jakou odbornou způsobilost musí mít pracovník v sociálních službách/sociální pracovník?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v části Služby - Registrace poskytování sociálních služeb.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor sociálních věcí.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-08-14

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2023-02-08

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo