KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚvodOblast sociálníKrajská síť sociálních služeb › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Krajská síť sociálních služeb

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Kraj určuje síť sociálních služeb, kterou tvoří sociální služby pověřené závazkem veřejné služby. Do sítě může vstoupit pouze subjekt oprávněný k poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění ‑ tzv. registrovaný poskytovatel sociální služby. Do krajské sítě jsou zařazováni poskytovatelé sociálních služeb mající veřejného zadavatele (v podobě obce, kraje nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) a reagují na konkrétní potřebnost poskytování sociální služby v konkrétním území.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Součástí krajské sítě sociálních služeb se může stát fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V případě zájmu o zařazení do sítě je potřeba vyplnit formulář „Žádost o přístup do Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ („Žádost do ISSS“). Poté bude žadatel kontaktován pracovníkem odboru sociálních věcí a získá přístupové údaje do „Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“. V něm pak bude moci podat žádost o aktualizaci Krajské sítě.
Konkrétní pravidla procesu i podmínky najdete v Metodice aktualizující Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (formát DOCX, velikost 87 kB).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Do krajské sítě sociálních služeb můžete vstoupit podáním žádosti do Informačního systému sociálních služeb a následně postupovat prostřednictvím ISSS v MS kraji.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou „Žádost o přístup do Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ („Žádost do ISSS“).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba vyřízení probíhá na základě Metodiky aktualizující Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (formát DOCX, velikost 87 kB) v termínech od 1. 3. do 31. 3. a od 1. 9. do 30. 9. Žádost je pak vyřízena podle termínů jednání orgánů kraje.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Veřejní zadavatelé sociálních služeb.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Sociální služba, pro kterou je žádáno o zařazení do krajské sítě sociálních služeb, musí mít vydáno rozhodnutí o registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dostupný z Portálu kraje.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 - 2023 (formát PDF, velikost 3,07 MB) schválený zastupitelstvem kraje.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

Co je potřeba doložit pro zařazení sociální služby do krajské sítě?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-08-09

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-02-23

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo