ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ÚvodOblast sociálníZprostředkování náhradní rodinné péče › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

62

2. Kód:

3

3. Název služby (životní situace):

Zprostředkování náhradní rodinné péče

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči anebo pěstounskou péči na přechodnou dobu.
POZN. Žádost lze podat na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O zařazení do evidence mohou zažádat fyzické osoby (manželé, druh/družka, jednotlivci).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro zařazení do evidence je potřeba:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Do evidence se zařadíte podáním žádosti na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého bydliště. Žádost je po sociálním šetření postoupena krajskému úřadu k odbornému posouzení a rozhodnutí. V případě splnění podmínek je žadatel zařazen do evidence žadatelů.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Žádost se podává na obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu, nikoli na krajském úřadě. Pro informace či radu lze kontaktovat také odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, referenty pro sociálně‑právní ochranu dětí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zprávu o zdravotním stavu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Veškeré potřebné písemnosti jsou dostupné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, stránkách MPSV, případně stránkách kampaně www.dejmedetemrodinu.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Pro doložení způsobilého zdravotního stavu je potřeba zaplatit poplatek za výpis z lékařské dokumentace.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Krajský úřad vydá rozhodnutí ihned po shromáždění všech potřebných dokladů (zprávy ze sociálního šetření, zhodnocení zdravotního stavu, psychologické posouzení, příprava).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Všechny další osoby žijící v domácnosti, případně další osoby, které se budou podílet na výchově a péči o případně přijaté dítě.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nezařazení či vyřazení z evidence žadatelů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

odbor sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-08-14

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2022-02-28

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo