POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

ÚvodOblast sociálníPověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Pověření k výkonu sociálně‑právní ochrany dětí

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí anebo o jeho změnu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O pověření může zažádat fyzická anebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V případě vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí musíte doložit:

Krajský úřad v průběhu řízení ověří materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany v prostorách, kde bude žadatel činnost poskytovat.
Dále si vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností k činnosti žadatele v obvodu, ve kterém bude poskytovat sociálně-právní ochranu.

Pokud chce žadatel zařízení zřídit v obvodu jiného krajského úřadu, vyžádá si krajský úřad jeho stanovisko.
V případě změny pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je potřeba doložit:
Krajský úřad rozhoduje o změně pověření k poskytování sociálně-právní činnosti na základě žádosti pokud:

Krajský úřad dále může rozhodnout o snížení kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z moci úřední, pokud přestane splňovat základní provozní a personální standardy pro zařízení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Získání pověření anebo jeho změnu můžete provést osobně, poštou anebo přes datovou schránku.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad dle sídla nebo místa trvalého pobytu žadatele

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Objednat se k jednání je možné on‑line, a to vždy na pondělí v čase od 9 do 16:30. V jiné dny je možné jednání po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany:

Změna pověření k výkonu sociálně právní ochrany:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádosti (tiskopisy) předepsané Ministerstvem práce a sociálních věcí, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v části Ochrana práv dětí:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyřídíme ve lhůtě do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Vydání nebo změna pověření k výkonu sociálně-právní ochrany:

 Po získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pověřená osoba se může dopustit přestupku podle ustanovení § 59, § 59a, § 59b, § 59c, § 59e, § 59f, § 59g zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně‑právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Za jednotlivé přestupky může být uložena sankce, a to od napomenutí, přes pokutu, u některých přestupků lze uložit i zákaz činnosti. V zákonem stanovených případech je možné pověřené osobě odejmout pověření.

21. Nejčastější dotazy:

Jaké jsou podmínky pro udělení pověření k výkonu SPOD?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2022-01-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2022-01-21

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo