VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE ADRESOVANÝCH MSK A JEHO ORGÁNŮM

ÚvodObčanské záležitostiVyřizování žádostí o informace adresovaných MSK a jeho… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vyřizování žádostí o informace adresovaných MSK a jeho orgánům

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Žádost může podat každá fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je podání žádosti o poskytnutí informace.
Tu lze podat:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o poskytnutí informace.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, v případě, kdy osoba potřebuje získat informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné doklady se nevyžadují.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o poskytnutí nemusí být podána na formuláři, ale je možno využít formulář Žádost o poskytnutí informace, který je k dispozici v tištěné podobě na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části  Úřad v podčásti Povinné informace -Jak podat žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Služba není zpoplatněna. Poskytnutí informace zpoplatněno být může, viz Sazebník úhrad za poskytnutí informací.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Základní lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dnů. Prodloužit ji lze nejvýše o 10 dnů.
Lhůta k výzvě k doplnění údajů o žadateli, upřesnění žádosti nebo ke sdělení o odložení žádosti (když se informace nevztahují k působnosti kraje) je 7 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Osoby, jež by mohly být poskytnutím informace dotčeny na svých právech. Pokud takové osoby jsou, pak je krajský úřad vyrozumí o žádosti a umožní jim vyjádřit se k podané žádosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce nejsou zákonem stanoveny.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Výroční zprávy o činnosti Moravskoslezského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zveřejňované na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části  Úřad v podčásti v podčásti Povinné informace - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor právní a organizační, oddělení legislativní a organizační

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Těžký, telefon 595 622 354, e‑mail: vaclav.tezky@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2022-02-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo