PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ

ÚvodObčanské záležitosti › Právo shromažďovací
popis Chcete svolat shromáždění?
uživatelé Shromáždění může svolat občan starší 18 let, skupina osob nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.
postup O shromáždění krajský úřad informujete podáním oznámení (písemně, prostřednictvím datové schránky anebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem).
hodiny Shromáždění je nutno oznámit nejpozději 5 dnů před jeho konáním. O případném zákazu shromáždění anebo době jeho ukončení rozhodne úřad nejpozději do 3 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Občané mají právo pokojně se shromažďovat:
 • K využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod.
 • K výměně informací a názorů.
 • K účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
 Za shromáždění se považují i pouliční průvody a manifestace.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Shromáždění může svolat občan starší 18 let, skupina osob nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit tak, aby krajský úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. Ve výjimečných případech lze oznámení přijmout i v kratší lhůtě.
Oznámení lze podat písemně, prostřednictvím datové schránky svolavatele nebo e mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Pro podání oznámení je potřeba vyplnit formulář „Oznámení o shromáždění“ nebo písemné oznámení obsahující tyto informace:
 • Účel shromáždění.
 • Den a místo jeho konání a dobu zahájení.
 • Předpokládanou dobu ukončení (jde-li o shromáždění na veřejném prostranství).
 • Předpokládaný počet účastníků.
 • Opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení). Jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení.
 • Identifikační údaje svolavatele:
  • U fyzické osoby: Jméno (jména), příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní e mail a telefonní číslo svolavatele.
  • U právnické osoby: Název, sídlo a jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní e-mail a telefon toho, kdo zastupuje právnickou osobu.
 • Identifikační údaje zmocněnce svolavatele:
  • Jméno (jména), příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní e mail a telefon.
 • V případě konání pod širým nebem mimo veřejná prostranství je svolavatel povinen přiložit souhlas vlastníka pozemku, na kterém se má shromáždění konat.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Shromáždění je potřeba oznámit nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění. O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne krajský úřad bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od obdržení platného oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Jan Berousek

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo