OVĚŘOVÁNÍ DOKLADŮ PRO POUŽITÍ V CIZINĚ

ÚvodObčanské záležitostiOvěřování dokladů pro použití v cizině › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Ověřování dokladů pro použití v cizině

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad na základě žádosti provádí ověřování:

UPOZORNĚNÍ:
K ověření rodného, oddacího, úmrtního listu či dokladu o registrovaném partnerství, vydaného matričním úřadem v rámci území Statutárního města Ostrava, je nutné se obrátit na Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O ověření dokladů může zažádat kdokoli.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Doručení originálu dokladu k ověření na krajský úřad (osobně či poštou).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žádost o ověření provedete doručením originálu dokladu na krajský úřad (osobně či poštou).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Originál ověřovaného dokladu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za ověření podpisu a otisku úředního razítka je vyměřen správní poplatek ve výši 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Ověření se provádí na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Žádné.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání stížnosti na nesprávný úřední postup na krajském úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Lydie Drobná, telefon 595 622 168, e‑mail: lydie.drobna@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-08-20

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-02-23

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo