OVĚŘOVÁNÍ DOKLADŮ PRO POUŽITÍ V CIZINĚ

ÚvodObčanské záležitosti › Ověřování dokladů pro použití v cizině
popis Potřebujete ověřit doklady pro použití v cizině?
uživatelé O ověření dokladů může zažádat kdokoli.
postup Originál dokladu doručíte na krajský úřad (osobně či poštou).
hodiny Ověření se provádí na počkání.
poplatek Za ověření podpisu a otisku úředního razítka je vyměřen správní poplatek ve výši 100,- Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad na základě žádosti provádí ověřování:
  • Matričních dokladů (rodného, oddacího a úmrtního listu).
  • Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství.
  • Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 (jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, vydaných matričními úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do správního obvodu krajského úřadu).

UPOZORNĚNÍ:
K ověření rodného, oddacího, úmrtního listu či dokladu o registrovaném partnerství, vydaného matričním úřadem v rámci území Statutárního města Ostrava, je nutné se obrátit na Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O ověření dokladů může zažádat kdokoli.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Žádost o ověření provedete doručením originálu dokladu na krajský úřad (osobně či poštou).

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Originál ověřovaného dokladu.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Ověření se provádí na počkání.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za ověření podpisu a otisku úředního razítka je vyměřen správní poplatek ve výši 100,- Kč.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Lydie Drobná

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo