NAHLÍŽENÍ DO SBÍREK LISTIN A DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH KNIH

ÚvodObčanské záležitosti › Nahlížení do sbírek listin a druhopisů matričních knih
popis Potřebujete zjistit podrobnější údaje o narození, uzavření manželství nebo smrti?
uživatelé O poskytnutí údajů může zažádat fyzická osoba (za splnění daných okolností a podmínek).
postup Nahlédnout do sbírek listin můžete na základě ústní žádosti.
hodiny Vaši žádost vyřídíme na počkání.
poplatek Poplatek k náhledu na jednu matriční událost je 50 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Nahlédnutí do sbírek listin a druhopisů matričních knih k matričním zápisům ke zjištění údajů, které jsou v nich vedeny (informace o narození, uzavření manželství nebo úmrtí).
Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:
  • Fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob.
  • Pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
  • Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
  • Fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
UPOZORNĚNÍ:
K získání informací ze sbírek listin a druhopisů matričních knih k narození, uzavření manželství a úmrtí (např. hodina narození, příčina úmrtí), která nastala na území statutárního města Ostrava, je nutné se obrátit na Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O poskytnutí údajů může zažádat fyzická osoba (za splnění daných okolností a podmínek).

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Nahlédnout do sbírek listin nebo druhopisu matriční knihy můžete na základě ústní žádosti u úřadu, který příslušnou sbírku nebo matriční knihu vede.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklad prokazující příbuzenský poměr k osobě, o jejíž údaje se jedná.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Vaši žádost vyřídíme na počkání.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Poplatek k náhledu na jednu matriční událost je 50 Kč.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Markéta Hlubocká

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo