UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

ÚvodObčanské záležitostiUdělení státního občanství › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Udělení státního občanství

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

O udělení státního občanství České republiky mohou zažádat občané cizího státu s trvalým pobytem na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O udělení státního občanství může požádat občan cizího státu (nebo osoba bez státního občanství) starší 18 let. Manželé mohou podat společnou žádost. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do žádosti zahrnout i nezletilé dítě. Státní občanství České republiky lze na žádost zákonného zástupce nebo opatrovníka udělit nezletilému dítěti i samostatně. Opatrovník k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení. Dítětem se rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Je třeba osobně podat žádost o udělení státního občanství České republiky.Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřaduměstské části Praha 1 až 22), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství sesvým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Osobní podání žádosti o udělení státního občanství České republiky u krajského úřadu.
Úřad se žadatelem vyplní dotazník o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a s dalšími doklady jej zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zejména (podle situace žadatele):

Podrobnější informace k dokladům jsou na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Vnitro.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky za udělení státního občanství České republiky jsou pro:

Správní poplatek se platí až na vyzvání krajského úřadu v kolkových známkách.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba pro vyřízení je 180 dnů od doručení žádosti Ministerstvu vnitra.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra v případě zamítnutí žádosti o udělení je možné podat rozklad ministrovi vnitra prostřednictvím Ministerstva vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokud žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení, jedná se o přestupek a lze mu uložit pokutu do 20 000 Kč.Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky je také kvalifikováno jako přestupek a hrozí za něj pokuta do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Vnitro.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslava Zemanová Pecuchová, telefon 595 622 537, e‑mail: miroslava.zemanovapecuchova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-08-20

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2019-08-20

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo