UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

ÚvodObčanské záležitostiUdělení státního občanství › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Udělení státního občanství

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

O udělení státního občanství České republiky mohou zažádat občané cizího státu s trvalým pobytem na území ČR.
This information is available in English.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O udělení státního občanství může požádat občan cizího státu (nebo osoba bez státního občanství) starší 18 let. Manželé mohou podat společnou žádost. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do žádosti zahrnout i nezletilé dítě. Státní občanství České republiky lze na žádost zákonného zástupce nebo opatrovníka udělit nezletilému dítěti i samostatně. Opatrovník k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení. Dítětem se rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Je třeba osobně podat žádost o udělení státního občanství České republiky. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Osobní podání žádosti o udělení státního občanství České republiky u krajského úřadu.
Úřad se žadatelem vyplní dotazník o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a s dalšími doklady jej zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zejména (podle situace žadatele):

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky za udělení státního občanství České republiky jsou pro:

Správní poplatek se platí při podání žádosti (v hotovosti či kartou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba pro vyřízení je 180 dnů od doručení žádosti Ministerstvu vnitra.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra v případě zamítnutí žádosti o udělení je možné podat rozklad ministrovi vnitra prostřednictvím Ministerstva vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokud žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení, jedná se o přestupek a lze mu uložit pokutu do 20 000 Kč. Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky je také kvalifikováno jako přestupek a hrozí za něj pokuta do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Vnitro.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

26. Kontaktní osoba:

Bc. Božena Krpcová, telefon 595 622 478, e‑mail: bozena.krpcova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-08-20

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-12-22

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo