OVĚŘOVÁNÍ SHODY KOPIE S LISTINOU A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU

ÚvodObčanské záležitostiOvěřování shody kopie s listinou a ověřování pravosti… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Ověřování shody kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Ověření shody listiny s jejím opisem anebo kopií (vidimace).
Ověření pravosti podpisu (legalizace).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O ověření shody kopie s listinou může zažádat kdokoli. O ověření podpisu může zažádat pouze osoba, jejíž podpis se ověřuje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Ověření dostanete na počkání na základě osobní žádosti na pracovišti Czech POINTU i u dalších úředníků zařazených do odboru vnitra a odboru krajský živnostenský úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou provádí:

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro vidimaci: Originál listiny (nebo již ověřenou kopii) a její opis či kopii.
Pro legalizaci:

  1. Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti platný:
    1. Doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad u občana ČR).
    2. Cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie anebo doklad o povolení k pobytu (jde-li o cizince).
    3. Průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR (jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva).
  2. Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze pokud obsahuje fotografii držitele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za ověření každé listiny formátu A4 a menší uhradíte poplatek 30 Kč, stejně jako za ověření podpisu, pokud nebudete od zaplacení poplatku osvobozeni. Správní poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Ověření se provádí na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podáním stížnosti proti postupu krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Bc. Gabriela Kopecká, telefon 595 622 306, e‑mail: gabriela.kopecka@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019-08-20

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-05-31

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo