PŘEMÍSTĚNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

ÚvodKultura a památková péčePřemístění kulturní památky › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Přemístění kulturní památky

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Zamýšlí‑li vlastník stavby, která je kulturní památkou, provést její přemístění, je povinen si předem vyžádat souhlas krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče (ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Zamýšlí‑li vlastník trvale přemístit z veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou, je povinen si předem vyžádat souhlas krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče. (ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O přemístění mohou zažádat pouze vlastníci kulturní památky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro přemístění kulturní památky musí její vlastník předem získat souhlas krajského úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Pro přemístění kulturní památky musí její vlastník podat žádost u krajského úřadu. Z tohoto podání musí být jasné:

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor kultury a památkové péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Neexistují zvláštní formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Lhůty pro vyřízení jsou dány ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tedy nelze‑li rozhodnout bezodkladně, pak je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je‑li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručit veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde‑li o zvlášť složitý případ. Dále se připočítává doba nutná k provedení dožádání podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení do ciziny. Vzhledem ke skutečnosti, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je povinným podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu v dané věci vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národního památkového ústavu), nelze ve správních řízeních o přemístění kulturní památky rozhodnout bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Jiné fyzické a právnické osoby, kterým je zákonem v konkrétním případě přiznáno postavení účastníků tohoto řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost. Podle ustanovení § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Informace lze získat:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor kultury a památkové péče

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Karin Vitásková, telefon 595 622 677, e‑mail: karin.vitaskova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo