VYPLACENÍ ODMĚNY ZA ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ

ÚvodKultura a památková péčeVyplacení odměny za archeologický nález › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vyplacení odměny za archeologický nález

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Nálezce archeologického nálezu (jedná se o takový nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů) má právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu (je‑li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů). V ostatních případech poskytne krajský úřad odměnu až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem. O náhradě rozhodne a náhradu poskytne krajský úřad, který si vyžádá u:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O odměnu mohou žádat nálezci archeologického nálezu, který nebyl objeven při provádění archeologických výzkumů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Nálezce musí nejpozději do jednoho roku od svého objevu písemně podat žádost u krajského úřadu pro vyplacení odměny. Krajský úřad si dle charakteru nálezu vyžádá:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Pro vyplacení odměny je potřeba podat žádost u krajského úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor kultury a památkové péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Neexistují zvláštní formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Lhůty pro vyřízení žádosti závisejí na zpracování odborného posudku k určení kulturně historické hodnoty nálezu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost. Podle ustanovení § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Informace lze získat:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nálezem (např. jízdné, telefonické oznámení a další). Tyto náklady musí prokázat. O náhradě nutných nákladů rozhodne krajský úřad v samostatném správním řízení.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor kultury a památkové péče

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Karin Vitásková, telefon 595 622 677, e‑mail: karin.vitaskova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo