POVOLOVÁNÍ NADMĚRNÝCH PŘEPRAV A JÍZDY PRACOVNÍCH STROJŮ

ÚvodDopravaPovolování nadměrných přeprav a jízdy pracovních strojů › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

100

3. Název služby (životní situace):

Povolování nadměrných přeprav a jízdy pracovních strojů

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. a) a g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (nadměrná přeprava).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Povolení může získat ten, kdo má na jeho vydání zájem anebo kvůli jehož činnosti má být vydáno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O povolení zažádáte osobně anebo písemnou žádostí.
Náležitosti podání - žádost o povolení zvláštního užívání obsahuje část VII., § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Potřebné formuláře jsou k dispozici k osobnímu převzetí na odboru dopravy. Tyto formuláře je možno zaslat také e‑mailem.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

      Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí u Ministerstva dopravy prostřednictvím odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ústně do protokolu nebo písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Fyzická osoba: pokuta do 500 000 Kč (podle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Právnická nebo podnikající fyzická osoba: pokuta do 500 000 Kč (podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Mikesková, telefon 595 622 503, e‑mail: veronika.mikeskova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-24

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018-01-15

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo