POVOLOVÁNÍ NADMĚRNÝCH PŘEPRAV A JÍZDY PRACOVNÍCH STROJŮ

ÚvodDoprava › Povolování nadměrných přeprav a jízdy pracovních strojů
popis Potřebujete povolit nadměrnou přepravu, jízdu pracovního stroje nebo traktorového přívěsu?
uživatelé Povolení může získat ten, kdo má na jeho vydání zájem anebo kvůli jehož činnosti má být vydáno.
postup O povolení zažádáte osobně anebo písemnou žádostí.
hodiny Žádost o povolení vyřídíme ve lhůtě 30 dnů.
poplatek Za povolení zaplatíte správní poplatek podle druhu přepravy od 100 Kč až do 6 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Povolení nadměrné přepravy a jízdy pracovních strojů nebo traktorového přívěsu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Povolení může získat ten, kdo má na jeho vydání zájem anebo kvůli jehož činnosti má být vydáno.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

 1. Pravomocně ukončené správní řízení; vydané povolení ke zvláštnímu užívání silnice.
 2. Souhlas Policie České republiky.
 3. Stanovisko vlastníka silnice.
Pro povolení zvláštního užívání je třeba podat žádost, která bude obsahovat:
 • Účel, rozsah a dobu přepravy.
 • Návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy.
 • Základní technické údaje vozidla.
 • Typ (státní poznávací značky vozidel).
 • Hmotnost vozidla.
 • Počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav.
 • Počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav.
 • Nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení.
 • Nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.
 • Jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání odpovídat.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklad totožnosti.
Žádost obsahující požadované informace (viz výše).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost o povolení vyřídíme ve lhůtě 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za povolení nadměrné přepravy zaplatíte:
 • V případě překročení povolených rozměrů – 1 200 Kč.
 • V případě překročení povolených hmotností do 60 tun – 2 500 Kč.
 • V případě překročení povolených hmotností nad 60 tun nebo při opakování přepravy – 6 000 Kč.
Za povolení jízdy pracovního stroje nebo traktorového přívěsu zaplatíte v případě doby povolení:
 • do 10 dnů – 100 Kč.
 • do 6 měsíců – 500 Kč.
 • nad 6 měsíců – 1 000 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Veronika Mikesková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo