OSVĚDČENÍ V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDoprava › Osvědčení v mezinárodní dopravě
popis Chcete získat osvědčení pro provozování mezinárodní dopravy?
uživatelé O osvědčení může zažádat podnikatel v silniční dopravě, který splňuje dané podmínky.
postup O osvědčení zažádáte podáním osobní, písemné anebo elektronické žádosti i prostřednictvím datové schránky.
hodiny Pokud nemůžeme vydat osvědčení a jeho opis bezodkladně, budou vydány nejpozději do 30 dnů.
poplatek Poplatek za vydání osvědčení i opisu je dohromady 1 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Osvědčení pro provozování mezinárodní dopravy.
Pro provozování mezinárodní dopravy lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem pouze na základě osvědčení řidiče.
Osvědčení řidiče se vydává s platností na dobu 5 let na jméno daného řidiče. Osvědčení má v držení podnikatel provozující dopravu a řidiči ho propůjčí pro výkon práce.
Osvědčení musíte předložit na žádost oprávněného kontrolora. Podnikatel musí uchovat opis osvědčení, ve kterém je uvedené jak jméno řidiče, tak jméno podnikatele.
Osvědčení řidiče je platné pouze, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. Podnikatel v silniční dopravě je povinen ihned oznámit změny týkající se podmínek, které jsou nutné pro vydání osvědčení.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O osvědčení může zažádat podnikatel v silniční dopravě, který splňuje dané podmínky.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro vydání osvědčení podnikatel musí:
  • Být oprávněn k provozování silniční dopravy velkými vozidly.
  • Mít sídlo v Moravskoslezském kraji.
  • Být držitelem eurolicence.
  • Zaměstnávat řidiče, který není státním příslušníkem členského státu ani dlouhodobě pobývajícím rezidentem.
Krajský úřad posoudí podanou žádost a její přílohy. V případě splnění podmínek vystaví osvědčení řidiče a jeho opis. Pokud bude zjištěno, že žádost obsahuje nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Kopii průkazu totožnosti řidiče (pas).
Kopii povolení k pobytu řidiče.
Kopii povolení pracovní činnosti řidiče.
Kopii řidičského průkazu řidiče.
Kopii dokladu o sociálním pojištění řidiče.
Kopii dokladu o pracovně právním vztahu (pracovní smlouva) mezi dopravcem a řidičem.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Pokud nejde vydat osvědčení a jeho opis bezodkladně, budou vydány nejpozději do 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za vydání osvědčení i opisu zaplatíte dohromady 1 000 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Alice Netopilová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo