PROVOZOVÁNÍ STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

ÚvodDopravaProvozování stanice technické kontroly › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

106

3. Název služby (životní situace):

Provozování stanice technické kontroly

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Provozování stanice technické kontroly je jedna z mála činností, která je regulovaná státem, tzn., že i v případě podání žádosti a doložení všech náležitostí nemusí žadatel oprávnění získat.
Aby žadatel mohl provozovat stanici technické kontroly, musí mít:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly mohou získat fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O oprávnění a následně osvědčení k provozování stanice technické kontroly zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly s uvedením druhu stanice technické kontroly, adresy provozovny a termínu předpokládaného zahájení. K žádosti doložit:

K vydání osvědčení doložit:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

      Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Pro udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly vyřídíme žádost do 60 dnů, pro osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Úhrada poplatku za vydání oprávnění, osvědčení k provozování stanice technické kontroly nejpozději při převzetí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě provozování stanice technické kontroly v rozporu s uděleným oprávněním k provozování stanice technické kontroly je sankce až do výše 5 000 000 Kč.
Další sankce jsou uvedeny v ustanovení § 83a odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Bohdana Žďárská, telefon 595 622 954, e‑mail: bohdana.zdarska@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018-01-15

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo