PROVOZOVÁNÍ STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

ÚvodDoprava › Provozování stanice technické kontroly
popis Máte zájem provozovat stanici technické kontroly?
uživatelé Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly mohou získat fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.
postup O oprávnění a následně osvědčení k provozování stanice technické kontroly zažádáte podáním žádosti.
hodiny Pro udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly vyřídíme žádost do 60 dnů, pro osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 30 dnů.
poplatek Pokud krajský úřad žádosti vyhoví, za vystavení oprávnění uhradí žadatel poplatek 3 000 Kč, za vystavení osvědčení pak 500 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Provozování stanice technické kontroly je jedna z mála činností, která je regulovaná státem, tzn., že i v případě podání žádosti a doložení všech náležitostí nemusí žadatel oprávnění získat.
Aby žadatel mohl provozovat stanici technické kontroly, musí mít:
 • Oprávnění k provozování stanice technické kontroly (něco jako stavební povolení).
 • Osvědčení k provozování stanice technické kontroly (pro samotné zahájení činnosti).

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly mohou získat fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pokud chcete získat udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, musíte:
 • Podat žádost, ve které uvedete:
  • Identifikační údaje žadatele.
  • Druh stanice technické kontroly.
  • Adresu nebo jiný údaj o umístění provozovny stanice technické kontroly.
  • Termín předpokládaného zahájení provozu.
 • K žádosti musíte doložit:
  • Popis objektu, příjezdové komunikace a parkoviště.
  • Seznam technického vybavení kontrolní linky.
  • Kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické kontroly provozována, k záměru provozovat stanici technické kontroly z hlediska územního plánu, ochrany životního prostředí a popřípadě jiného veřejného zájmu.
  • Pouze u neveřejné stanice technické kontroly: Údaj o omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá vozidla.
Krajský úřad žádost posoudí, zda je záměr provozovat stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly. Správním obvodem je území okresu.
Pokud
 • zákonné podmínky nedovolí udělit oprávnění, je žádost zamítnuta.
 • zákonné podmínky dovolí udělit oprávnění, zaplatí žadatel správní poplatek 3 000 Kč (položka 29a sazebníku správních poplatků) a je mu vydáno oprávnění k provozování stanice technické kontroly.
Poté, co žadatel stanici technické kontroly postaví a chce ji začít provozovat, zažádá o udělení osvědčení k provozování stanice technické kontroly.
Tato žádost musí obsahovat:
 • Protokoly o kalibraci měřidel.
 • Protokol o závěrečné expertíze vypracovaný osobou pověřenou ministerstvem.
 • Výsledek metrologické kontroly.
 • Kopie profesních osvědčení kontrolních techniků.
 • Kopii kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu v případě nové stavby stanice technické kontroly nebo změny stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění technických prohlídek.
 • Vnitřní organizační strukturu stanice.
 • Systém vnitřní kontroly.
 • Příručku jakosti.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost pro získání oprávnění a následně žádost pro získání osvědčení, obě se všemi potřebnými náležitostmi.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Pro udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly vyřídíme žádost do 60 dnů, pro osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Pokud krajský úřad žádosti vyhoví, za vystavení oprávnění uhradí žadatel poplatek 3 000 Kč, za vystavení osvědčení pak 500 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Bohdana Žďárská

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo